Vásárlástól való elállás

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

A www.sunglassimo.com rugalmas visszaküldési irányelvekkel rendelkezik, hogy az online vásárlásod könnyebbé tegyük. Amennyiben nem vagy elégedett a vásárlásoddal, akkor az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésedre, hogy az alábbi visszaküldési szabályok és feltételek fennállása esetén cserét vagy visszatérítést kérj.
Visszaküldési szabályok és feltételek

Az alábbi visszaküldési szabályoknak és feltételeknek kell fennállnia, hogy visszaküldhesd termékedet.

  • A terméket nem használták, viselték, mosták meg, változtatták meg vagy rongálták meg. 
  • A terméken nem lehet látható a viselés semmilyen jele, tehát karcolások, foltok. 
  • A márka címkének, a csomagolásnak, minden szükséges papírnak és a termék összes tartozékának érintetlennek kell lennie és a visszaküldés esetén ezeket is a termékkel együtt vissza kell küldeni.
  • A termék összes része tökéletes állapotban kell legyen és minden jelöléstől mentesnek kell lennie. 
  • A termék az eredeti dobozában kell legyen.
  • Az átvételt követő 14 napon belül kell a terméket postáznod részünkre.
  • A szállítási díjat neked, mint ügyfélnek kell állnod. 

A visszaküldési szabályoknak és feltételeknek nem megfelelő visszaküldést nem tudjuk elfogadni és a küldeményt visszaküldjük az ügyfélnek.

Visszaküldés folyamata

A termék visszaküldése teljes egészében az ügyfél felelőssége és az ő költségére történik. A szállítási díj nem kerül megtérítésre csak ha a termék sérült. Javasoljuk, hogy tértivevénnyel küld vissza a terméket, vagy kérd hogy a termék nyomon követhető legyen, továbbá köss rá biztosítást. 
A termék visszaküldéséhez postázd azt az alábbi címre:

Annex-Optik Kft. 
9700 Szombathely, Király utca 8.
info@sunglassimo.com

Visszaküldés csereigénnyel

Kérhetsz cserét is a termék kézbesítését követő 14 napon belül. A terméket csak akkor tudjuk lecserélni, ha van más méret vagy szín készleten ugyanazon termékből. Az új termékkel kapcsolatban ugyanazok a visszaküldési jogok, illetnek meg mint a korábbinál. Amennyiben stílust szeretnél cserélni akkor azt, „Egyéb visszaküldésként” kezeljük.

Mit jelent a szavatosság és jótállás?

A kötelezett (az eladó) a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik, ezt hívjuk kellékszavatosságnak vagy szavatosságnak. Tehát amennyiben a megvásárolt termék hibás vagy a hiba a használat során később jelentkezik, akkor az EU valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv alapján a fogyasztási cikk átadásától számított két éven belül élhetsz szavatossági jogaiddal. Magyarországon a szavatossággal kapcsolatos szabályozás a Polgári Törvénykönyvben található.

A szavatosság mellett Magyarországon létezik a kötelező jótállás, vagy hétköznapi és közismert nevén a „garancia” jogintézménye. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg, hogy mely új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. E termékekhez köteles a forgalmazó (eladó) jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év. Fontos kiemelni, hogy a kötelező jótállás kizárólag a Magyarország területén megvásárolt új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. A 10.000,-Ft értéket meghaladó napszemüvegekre kötelező jótállási kötelezettség vonatkozik.

Amennyiben egy megvásárolt termékre van kötelező jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetőek.

Hibás teljesítés esetén milyen szavatossági igényt érvényesíthetek az eladóval szemben?

Hibás teljesítés esetén az alábbiakban felsorolt négyféle igényt érvényesítheted:
Elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhetsz, Te döntöd el melyiket, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (például a meghibásodott termék már egy kifutott szériába tartozik,, és emiatt a csere nem lehetséges), vagy ha az nekünk a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget (pld: egy nagy értékű terméknél egy néhány ezer forintos, kicserélhető alkatrész hibája miatt nem indokolt az egész termék cseréje) jelentene, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha az előbbiek alapján sem kijavításra, sem kicserélésre nincsen jogod, vagy ha a kijavítást, illetve a kicserélést nem tudjuk vállalni, vagy megfelelő határidőn belül és jelentős kényelmetlenség okozása nélkül nem tudunk eleget tenni, akkor választhatsz, hogy megfelelő árleszállítást kérsz vagy elállsz a szerződéstől (visszakérheted a vételárat). Fontos tudni, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Milyen jogaim vannak, ha a termékre a jogszabály szerint kötelező jótállás vonatkozik és a termék meghibásodik?

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, ugyanazokat az igényeket érvényesítheted, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetőséged van - az előző pontban meghatározott sorrend szerint - kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

Mi a különbség a szavatosság és a jótállás között?

A szavatossági jogok érvényesítése során – a jótállás (garancia) alapján gyakorolható jogokkal ellentétben – Neked kell bizonyítanod, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában már megvolt, így a bizonyítással kapcsolatban felmerülő költségeket is Neked kell viselned.
Fontos azonban kiemelni az 1999/44/EK irányelv által valamennyi Európai Uniós tagállam számára előírt minimumszabályt, amely szerint a fogyasztói szerződések esetében a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében tehát a szavatosság esetében az első hat hónapban jelentkező hiba miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. A 6 hónap leteltét követően jelentkező hiba esetén már a fogyasztó kötelessége lesz bizonyítani (pld: egy szakértő testület vagy szerviz szakvéleménye beszerzése útján), hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt.
A fentiekkel szemben a kötelező jótállás a fogyasztóra nézve kedvezőbb, ugyanis a jótállás teljes időtartama alatt (1 év) az eladót terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Egyéb visszaküldés

Jogodban áll, hogy elállj a vásárlástól és a terméket az átvételtől számított 14 napon belül visszaküld. Ez a fajta visszaküldés vonatkozik az összes visszaküldésre, amely nem csere vagy termékhiba miatt történik. Jóváhagyás esetén teljes visszatérítést kapsz. 
Elállhatsz a megállapodástól és visszaküldheted a terméket egy egyértelmű nyilatkozattal vagy a vonatkozó kormányrendeletben mellékletként szereplő nyilatkozattal bármelyik címünkre történő visszaküldéssel.

Visszatérítés

Hiba esetén a visszatérítés a www.sungassimo.com általi átvizsgálást és jóváhagyást követően a lehető leggyorsabb módon történik. 
Hitelkártyával történt vásárlás esetén, a visszatérítés a vásárlási árral egyenlő lesz és nagyjából 10 napon belül áll majd a vásárló rendelkezésére a következő számlázási nyilatkozatban. Az átfutási idő változhat, ez a hitelkártyát gyártó cégtől függ.
Átutalással történő fizetés esetén a visszatérítést ugyanarra a bankszámlára utaljuk vissza.
A visszatérítés ugyanabban a pénznemben történik, mint a vásárlás. Bárminemű különbség a pénzösszegben az árfolyamváltozás következménye és ezt nem áll módunkban megtéríteni.